yard goods

yard goods teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yard goods bahçe eşyaları