yard of ale

yard of ale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yard of ale ale bahçesinde