yard of ale

yard of ale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı