yard-long bean

yard-long bean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı