yard sale

yard sale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yard sale depo satışı

yard sale terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have a yard sale bahçe satışı yapmak
how can i get a yard sale permit bahçe satışı izni nasıl alabilirim
in a yard sale bahçe satışı
sale o sale satılık o satılık
sale of available for sale securities satılmaya hazır menkul kıymetlerin satışı
all wool and a yard wide tüm yün ve geniş bir bahçe
back yard arka bahçe
cloth yard kumaş bahçesi
drafting yard ressamlığı
knacker's yard knacker 'ın bahçesi
main yard ana bahçe
marshalling yard marshalling yard
navy yard donanma bahçesi
new scotland yard yeni iskoçya yard
scotland yard iskoçya yarda
six-yard line altı yarda çizgisi
sorting yard sıralama alanı
square yard kare bahçe
switch yard şalt sahası
ten-yard rule on yarda kuralı
yard avlu
yard goods bahçe eşyaları
yard grass yarda çimen
yard of ale ale bahçesinde
yard-long bean bahçede uzun fasulye
yard-of-ale yarda-of-gazoz
goods yard depo
front yard ön bahçe
yard work bahçe işi
rail yard tren yolu
container yard konteyner sahası
scrap yard çöplük
salvage yard kurtarma sahası
storage yard depolama alanı
yard waste bahçe atıkları
train yard eğitim alanı
construction yard inşaat alanı
play yard oyun bahçesi
timber yard ahşap bahçe
yard management bahçe yönetimi
yard trimmings bahçe süsleri
railroad yard demiryolu bahçesi
cubic yard kübik yarda
in the yard bahçede
freight yard yük avlusu
railway yard demiryolu bahçesi
pipe yard boru sahası
yard sign bahçe işareti
truck yard kamyon bahçesi
coal yard kömür deposu