yard sale

yard sale teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yard sale depo satışı