yard

yard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı