wake-up

wake-up teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wake-up uyanmak