wake

wake teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wake uyanmak