wake-robin

wake-robin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wake-robin uyandırma robin

wake-robin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

prairie wake-robin kır uyandırma robin
clay-colored robin kil renkli robin
pierre robin syndrome pierre robin sendromu
poor robin's plantain yoksul robin s muz
ragged robin yırtık robin
robin narbülbülü
robin goodfellow robin goodfellow
robin hood robin hood
robin redbreast robin redbreast
robin's plantain robin 's muz
robin's-egg blue robin & # x27; s-yumurta mavisi
round robin yuvarlak robin
sea robin deniz robin
ground robin zemin robin
round robin test yuvarlak robin testi
weighted round robin ağırlıklı yuvarlak robin
round-robin format yuvarlak robin formatı
american robin amerikan robin
round-robin fashion yuvarlak robin modası
robin's egg blue robin yumurta mavisi
robin egg blue robin yumurta mavisi
round robin tournament yuvarlak robin turnuvası
round robin process yuvarlak robin işlemi
pierre robin sequence pierre robin dizisi
round robin resolution yuvarlak robin çözünürlüğü
round-robin game yuvarlak robin oyunu
round robin testing yuvarlak robin testi
a round robin test yuvarlak robin testi
robin tests robin testleri
a robin bir robin
cock robin horoz robin
double round robin çift yuvarlak robin
round robin style yuvarlak robin tarzı
the first robin ilk robin
dns round robin dns yuvarlak robin
round robin basis yuvarlak robin temeli
round-robin load balancing yuvarlak robin yük dengeleme
robin sequence robin dizisi
round robin match yuvarlak robin maçı
single round robin. tek yuvarlak robin.
round robin football yuvarlak robin futbol
the early rounds were held in a round robin format ilk turlar yuvarlak bir robin biçiminde yapıldı
robin engine robin motoru
robin hood 9789963626908 robin hood 9789963626908
robin program robin programı
robin christmas robin noel
round-robin balancing yuvarlak robin dengeleme
round robin mechanism yuvarlak robin mekanizması
robin lerner robin lerner
in a robin manner robin şeklinde