wake island

wake island teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wake island uyanık ada