n full force and effect

n full force and effect teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n full force and effect n tam kuvvet ve etki

n full force and effect terimi için benzer kelimeler ve anlamları

and remain in full force and effect ve tam olarak yürürlükte kal
in full force and effect and enforceable tam güç ve etkili ve uygulanabilir
valid and in full force and effect geçerli ve tam yürürlükte
shall survive and remain in full force and effect hayatta kalmalı ve tam güç ve etkili kalmalıdır
and shall remain in full force and effect. ve tam olarak yürürlükte kalacaktır.
shall be and remain in full force and effect tam yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.
full force and effect and enforceable tam kuvvet ve etki ve uygulanabilir
in full force and effect and be enforceable. tam kuvveti ve etkisi ve uygulanabilir.
in full force and effect tam güç ve etki ile
full force and effect tam güç ve etki
remain in full force and effect tam olarak yürürlükte kal
shall remain in full force and effect tam yürürlükte kalmaya devam eder
continue in full force and effect tam yürürlükte devam
shall continue in full force and effect tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder
remains in full force and effect tam olarak yürürlükte kalır ve sonuç
maintain in full force and effect tam güç ve etkide kalmak
full legal force and effect tam yasal güç ve etki
shall be in full force and effect tam yürürlükte olacak ve sonuç
will continue in full force and effect tam yürürlükte devam edecek
have full force and effect tam güce ve etkiye sahip
shall remain in full force and effect until kadar tam yürürlükte kalacaktır
enter into full force and effect tam kuvvete ve etkiye girmek
this agreement shall remain in full force and effect bu anlaşma tam yürürlükte kalmaya devam eder
in full force and effect until tam güç ve etkili
otherwise remain in full force and effect aksi halde tam olarak yürürlükte kalır
remaining in full force and effect tam yürürlükte kalmak
given full force and effect tam kuvvet ve etki verilen
still in full force and effect hala tam güç ve etki
this authority is to remain in full force and effect bu otorite tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek
in full legal force and effect tam yasal olarak yürürlükte
shall have full force and effect tam kuvveti ve etkisi olmalı
is still in full force and effect hala tam olarak yürürlükte
remain in full force and effect until kadar tam olarak yürürlükte kalmak
provisions remaining in full force and effect tam yürürlükte kalan hükümler
valid in full force and effect tam kuvveti ve etkisi geçerli
remaining provisions shall continue in full force and effect kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam eder ve yürürlüğe girer
continue to have full force and effect tam güç ve etkiye sahip olmaya devam et
other provisions remain in full force and effect. diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.
shall otherwise remain in full force and effect. aksi halde tam olarak yürürlükte kalacaktır.
shall continue in full force and effect until sonuna kadar yürürlükte kalacaktır.
shall continue to have full force and effect tam güç ve etkili olmaya devam edecek
in full force and effect following tam güçte ve ardından
the remaining portions remain in full force and effect kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.
this authority is to remain in full force and effect until t bu otorite, t.
all other provision shall remain in full force and effect diğer tüm hükümler yürürlükte kalmaya devam eder.
full force and effect until tam güç ve etki kadar
remains in full force and effect as long tam olarak yürürlükte kalır ve etki
the remaining portions shall remain in full force and effect kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.
remaining provisions will continue in full force and effect kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecek
remain in full force and effect while you use kullanırken tam olarak yürürlükte kalır