pack animal

pack animal teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pack animal hayvan paketi