pack a punch

pack a punch teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pack a punch yumruk atmak

pack a punch terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pack punch paket zımbası
pack a powerful punch güçlü bir yumruk atmak
pack a big punch büyük bir yumruk atmak
pack quite a punch yumruk atmak
pack of a punch bir yumruk paketi
pack a mean punch ortalama bir yumruk atmak
pack a lot of punch çok yumruk atmak
they pack a punch yumruk attılar
pack as much punch çok yumruklamak
can pack a punch yumruk atabilir
pack musical punch müzikal yumruk
aligning punch yumruk hizalama
bell punch çan yumruk
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
card punch kart delme
card-punch kart delgi
center punch merkez zımbası
centre punch merkez zımbası
key punch anahtar delme
kidney punch böbrek yumruğu
milk punch sütlü meyveli kokteyl
one-two punch bir iki yumruk
planter's punch ekici yumruk
pleased as punch yumruk gibi memnun
punch yumruk
punch biopsy yumruk biyopsisi
punch bowl punch bowl
punch card delikli kart
punch graft yumruk grefti
punch in yumruk atmak
punch line yumruk hattı
punch list yumruk listesi
punch out yumruklamak
punch press yumruk pres
punch spoon yumruk kaşığı
punch up yumruk havaya
punch-and-judy show yumruk ve judy gösterisi
punch-bowl punch kâsesi
punch-drunk sarhoş yumruk
punch-drunk syndrome yumruk sarhoş sendromu
punch-out punch-out
punch-up yumruk havaya
rabbit punch tavşan yumruğu
roman punch roma yumruk
sucker punch sucker punch
sucker-punch sucker punch
suffolk punch suffolk punch
sunday punch pazar punch
throw a punch yumruk atmak
hole punch delgeç