factory price

factory price teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factory price fabrika fiyatı