factory farm

factory farm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factory farm fabrika çiftliği