vaginal atresia

vaginal atresia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginal atresia vajinal atrezi