vaginal condom

vaginal condom teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginal condom vajinal prezervatif

vaginal condom terimi için benzer kelimeler ve anlamları

condom prezervatif
female condom kadın prezervatif
condom catheter prezervatif kateteri
male condom erkek prezervatif
lambskin condom kuzu derisi prezervatif
condom use prezervatif kullanımı
condom programming prezervatif programlama
comprehensive condom programming kapsamlı prezervatif programlama
condom safe prezervatif güvenli
condom breakage prezervatif kırılması
condom wrapper prezervatif sarıcı
latex condom lateks prezervatif
wear a condom prezervatif tak
condom failure prezervatif yetersizliği
non-latex condom lateks olmayan prezervatif
condom supply prezervatif beslemesi
condom self-efficacy prezervatif öz yeterliliği
flavored condom aromalı prezervatif
rubber condom kauçuk prezervatif
condom break prezervatif kırması
oral without condom prezervatif olmadan sözlü
condom off prezervatif kapalı
condom usage prezervatif kullanımı
inconsistent condom use tutarsız prezervatif kullanımı
condom burst prezervatif patlaması
cut-open condom açık prezervatif
a latex or polyurethane condom lateks veya poliüretan prezervatif
condom protection prezervatif koruması
condom policy prezervatif politikası
condom project prezervatif projesi
put a condom prezervatif koymak
weaken the condom kondomu zayıflatmak
of condom use prezervatif kullanımı
consistent condom use tutarlı prezervatif kullanımı
a condom break bir prezervatif molası
condom broke prezervatif kırdı
think the condom prezervatif düşünüyorum
condom vending machines prezervatif otomatları
condom-blowing prezervatif-üfleme
safe sex condom güvenli seks prezervatif
required condom use gerekli prezervatif kullanımı
condom use are prezervatif kullanımı
roll condom rulo prezervatif
put on a condom prezervatif takmak
condom distribution prezervatif dağılımı
condom application prezervatif uygulaması
condom availability prezervatif kullanılabilirliği
will not use a condom prezervatif kullanmayacak
a condom is prezervatif
non-lubricated condom yağlanmamış prezervatif