vaginal opening

vaginal opening teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginal opening vajinal açılma