ultra-

ultra- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultra- ultra-