ultra filtration

ultra filtration teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultra filtration ultra filtrasyon

ultra filtration terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pre-filtration filtration ön filtrasyon filtrasyonu
ultra nano filtration ultra nano filtrasyon
ultra filtration equipment ultra filtrasyon donanımları
ultra gentle, ultra fast çok yumuşak, çok hızlı
filtration süzme
filtration angle filtrasyon açısı
filtration coefficient filtrasyon katsayısı
filtration fraction filtrasyon kısmı
glomerular filtration rate glomerüler filtrasyon hızı
membrane filtration membran filtrasyonu
water filtration su filtrasyonu
depth filtration derinlik filtrasyonu
air filtration hava filtrasyonu
filtration rate filtrasyon hızı
vacuum filtration vakumlu filtreleme
glomerular filtration glomerüler filtrasyon
filtration system filtrasyon sistemi
sterile filtration steril filtrasyon
estimated glomerular filtration rate tahmini glomerüler filtrasyon hızı
media filtration medya filtrasyonu
filtration unit filtrasyon ünitesi
water filtration system su filtrasyon sistemi
carbon filtration karbon filtrasyonu
filtration skid filtrasyon kızağı
coarse filtration kaba filtrasyon
sand filtration kum filtrasyonu
gel filtration jel filtrasyonu
membrane filtration method membran filtrasyon yöntemi
dead-end filtration çıkmaz filtrasyon
polishing filtration parlatma filtrasyonu
cartridge filtration kartuş filtrasyonu
fine filtration ince filtreleme
filtration funnel filtrasyon hunisi
fluid filtration sıvı filtrasyonu
filtration efficiency filtrasyon verimliliği
pressure filtration basınç filtrasyonu
in-line filtration sıralı filtreleme
filtration pump filtrasyon pompası
direct filtration doğrudan filtrasyon
activated carbon filtration aktif karbon filtrasyonu
micron filtration mikron filtrasyonu
filtration manifold filtrasyon manifoldu
oil filtration yağ filtrasyonu
filtration assembly filtreleme düzeneği
sterilizing filtration sterilizasyon filtrasyonu
filtration grade filtrasyon derecesi
precoat filtration ön kaplama filtrasyonu
filtration performance filtrasyon performansı
cross-flow filtration çapraz akışlı filtrasyon
filtration equipment filtreleme donanımları