ultra

ultra teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultra ultra