tack welding

tack welding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tack welding yapışma kaynağı