tack claw

tack claw teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tack claw pençe tırnağı

tack claw terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ball-and-claw foot top ve pençe ayağı
bear claw ayı pençesi
cat's-claw kedi & # x27; s-pençe
claw pençe
claw back geri pençe
claw bar pençe çubuğu
claw foot pençe ayağı
claw hammer pençe çekiç
claw hatchet pençe balta
claw off pençe
claw setting pençe ayarı
claw-and-ball foot pençe ayağı
dew claw çiğ pençesi
lobster-claw deformity ıstakoz-pençe deformitesi
rat claw foot sıçan pençesi ayağı
devil's claw şeytanın pençesi
lobster claw ıstakoz pençesi
tooth and claw diş ve pençe
cat's claw kedinin pençesi
claw coupling pençe birleştirme
claw out pençe
claw hand pençe el
claw crane pençe vinci
claw at pençe atmak
clamping claw sıkma pençesi
claw toes pençe ayak
claw his way yolunu tırmalamak
lobster claw clasp ıstakoz pençesi toka
claw feet pençe ayağı
hammer claw çekiç pençesi
claw clutch pençe kavrama
claw marks pençe izleri
claw chisel pençe keski
claw ring pençe halkası
claw grip pençe kavrama
claw clip pençe klibi
ball and claw top ve pençe
claw their way onların yolunu görmek
claw pole pençe direği
hammer's claw çekiç
claw his way back geri dönüş yolunda
claw your way yolunu tırmalamak
cat's claw bark kedinin pençesi kabuğu
cat claw kedi pençesi
claw plate pençe plakası
claw clasp pençe toka
claw type pençe tipi
tiger claw kaplan pençesi
claw mechanism pençe mekanizması
potential claw back potansiyel pençe geri