tack

tack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
tack raptiye

tack terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bar-tack bar-tak
blu-tack blu-tack
carpet tack halı yapışma
hard tack galeta
on the right tack sağ tarafta
on the wrong tack yanlış yolda
right tack doğru yapışma
sharp as a tack yapışma gibi keskin
tack claw pençe tırnağı
tack hammer çakıl çekiç
tack rag paçavra
tack room yapışma odası
tack welding yapışma kaynağı
tack-weld teyel kaynağı ile tutturmak
tailor's-tack terzi & # x27; s-tack
tick-tack-toe tik-tak-ayak
ticky-tack ticky-tack
tie tack beraberlik
tack weld kaynak dikişi
tack coat pelerin
tack cloth yapışma bez
tack free ücretsiz
tack on çakmak
change tack çakışmayı değiştir
tack up süslemek
blue tack mavi yapışma
tack time ilave zaman
tack free time serbest zaman
tack down yıkmak
hot tack sıcak yapışma
low tack düşük yapışma
tack off koparmak
tack board yapışma tahtası
change of tack yapışma değişikliği
tack sharp keskin yapışma
initial tack ilk yapışma
changed tack değiştirilmiş yapışma
tack shop yapışma dükkanı
high tack adhesive yüksek yapışma yapıştırıcı
surface tack yüzey yapışma
tack point yapışma noktası
changing tack yapışmayı değiştirme
tack level yapışma seviyesi
starboard tack sancak
tack coating yapışma kaplama
take a different tack farklı bir tutum almak
tack box yapışma kutusu
tack adhesive yapışma yapıştırıcı
bituminous tack coat bitümlü yapışkan kat
tack it hallet