sacred

sacred teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı