sacred baboon

sacred baboon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı