sacred baboon

sacred baboon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacred baboon kutsal maymun