sacred bamboo

sacred bamboo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı