labyrinthine vertigo

labyrinthine vertigo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı