labyrinthine nystagmus

labyrinthine nystagmus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labyrinthine nystagmus labirent nystagmus

labyrinthine nystagmus terimi için benzer kelimeler ve anlamları

labyrinthine labirent gibi
labyrinthine angiospasm labirent anjiyospazm
labyrinthine fluid labirent sıvısı
labyrinthine vein labirent damarı
labyrinthine vertigo labirent vertigo
labyrinthine streets labirent sokakları
labyrinthine system labirent sistemi
labyrinthine cap labirent kapağı
labyrinthine structure labirent yapısı
labyrinthine depths labirent derinliği
caloric nystagmus kalorili nystagmus
central nystagmus merkezi nystagmus
congenital nystagmus konjenital nistagmus
conjugate nystagmus eşlenik nistagmus
dissociated nystagmus ayrışmış nistagmus
end-position nystagmus son konumlu nystagmus
fixation nystagmus fiksasyon nystagmus
jerky nystagmus sarsıntılı nystagmus
latent nystagmus latent nystagmus
lateral nystagmus yanal nistagmus
nystagmus nistagmus
opticokinetic nystagmus opticokinetic nystagmus
pendular nystagmus sarkaç nystagmus
positional nystagmus konumsal nystagmus
retraction nystagmus retraksiyon nystagmus
rotational nystagmus dönme nistagmus
rotatory nystagmus döner nistagmus
vertical nystagmus düşey nystagmus
vestibular nystagmus vestibüler nystagmus
gaze nystagmus bakış nystagmus
horizontal gaze nystagmus yatay bakış nystagmus
nystagmus test nystagmus testi
horizontal nystagmus yatay nistagmus
beating nystagmus nystagmus dayak
post-rotary nystagmus döner sonrası nistagmus
nystagmus beats nystagmus yener
horizontal gaze nystagmus test yatay bakış nystagmus testi