yazılı olarak veya sözlü olarak verildiyse verilecek

yazılı olarak veya sözlü olarak verildiyse verilecek teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
yazılı olarak veya sözlü olarak verildiyse verilecek be given in writing or, if given orally

yazılı olarak veya sözlü olarak verildiyse verilecek terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yazılı veya sözlü olsun veya olmasın tavsiye veya bilgi yok no advice or information, whether oral or written, obtained
izin verildiyse if it is allowed
karar verildiyse provided that the resolution
eğer sana izin verildiyse if you were granted
nişan bir kişi tarafından verildiyse if the engagement was awarded by a person
hangi yolla verildiyse given the way in which
ne zaman karar verildiyse whenever decided
sözlü veya yazılı olsun, tavsiye veya bilgi yok no advice or information, whether oral or written
sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiye yok no oral or written information or advice
sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiye oral or written information or advice
sözlü veya yazılı hiçbir bilgi veya tavsiye no oral or written information or advice given by
açık veya zımni, yazılı veya sözlü whether express or implied, written or oral
yazılı veya sözlü, açık veya zımni whether written or oral, express or implied
yazılı veya sözlü, açık veya zımni whether written or oral, expressed or implied
ve önceki veya çağdaş sözlü veya yazılı olanların yerine geçer. and supersede all prior or contemporaneous oral or written a
sözlü veya yazılı, açık veya zımni oral or written, express or implied
sözlü veya yazılı olsun, tavsiye veya bilgi advice or information, whether oral or written
sözlü veya sözlü olmayan verbal or non verbal
sözlü veya sözlü taciz verbal or non-verbal harassment
sözlü veya yazılı olarak orally or in writing
yazılı veya sözlü olarak in writing or orally
sözlü veya yazılı olarak either verbally or in writing
sözlü veya yazılı olarak either orally or in writing
sözlü veya yazılı olarak verbally or in writing
yazılı olarak verilecek shall be rendered in writing
sözlü olarak yazılı olarak orally in writing
yazılı veya sözlü olsun whether written or oral
sözlü veya yazılı olsun whether oral or written
sözlü veya yazılı oral or written
sözlü veya yazılı verbal or written
yazılı veya sözlü written or verbal
sözlü veya yazılı spoken or written
sözlü veya yazılı beyanlar oral or written statements
sözlü veya yazılı orally or written
sözlü veya yazılı ifade verbal or written statement
yazılı veya sözlü form written or oral form
sözlü veya yazılı olsun whether orally or in writing
yazılı, sözlü veya başka türlü written, oral or otherwise
sözlü veya yazılı olsun whether verbal or written
sözlü veya yazılı anlaşma oral or written agreement
sözlü veya yazılı gösterimler oral or written representations
herhangi bir sözlü veya yazılı olanın yerine geçer supersedes any oral or written
sözlü veya yazılı verbally or written
sözlü veya yazılı oral or in writing
yazılı veya sözlü iletişim written or verbal communication
yazılı veya sözlü either written or oral
sözlü veya yazılı olsun whether spoken or written
sözlü veya yazılı olsun whether oral, written
sözlü veya yazılı olsun whether orally or in written
herhangi bir yazılı elektronik veya sözlü iletişim any written electronic or oral communication