x koordinatı

x koordinatı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
x koordinatı x-axis