x-coordinate

x-coordinate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-coordinate x-koordinatı