earth-mother

earth-mother teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth-mother toprak ana