sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı