kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak

kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth

kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vermikülit veya iki atomlu toprak vermiculite or diatomaceous earth
kum veya iki atomlu toprak. sand or diatomaceous earth.
iki atomlu toprak filtresi diatomaceous earth filter
iki atomlu toprak filtrasyonu diatomaceous earth filtration
etkisiz iki atomlu toprak inert diatomaceous earth
iki atomlu diatomic
iki atomlu dyad
iki atomlu oksijen molekülleri diatomic oxygen molecules
iki atomlu moleküller diatomic molecules
vermikülit vermiculite
perlit ve vermikülit perlite and vermiculite
vermikülit kurulu vermiculite board
perlit-vermikülit perlite-vermiculite
pul pul dökülmüş vermikülit exfoliated vermiculite
vermikülit perlit vermiculite perlite
vermikülit dolgusu vermiculite fill
tek atomlu monatomic
çok atomlu polyatomic
kum ve kum sand and grit
kum döküntüleri ve kum ödünçleri sand dumps and sand borrows
kum veya toprak sand or earth
kuru kum veya toprak dry sand or earth
örneğin. kuru kum veya toprak e.g. dry sand or earth
toprak veya kum soil or sand
toprak, kum, granit soil, sand, granite
kum ve pişmiş toprak. sand and baked clay.
uçuşları her iki yönde veya her iki yönde hareket ettirmek; operate flights in either or both directions;
kir veya kum dirt or grit
kum veya çakıl sand or gravel
kum veya agrega sand or aggregate
kum, karbondioksit veya tozlu söndürme maddesi sand, carbon dioxide or powdered extinguishing agent
kum veya tahıl sand or grain
kum veya toprakla doldurun spill with sand or earth
sıyrık veya kum scrape or sand
toprak ve toprak land and soil
üst toprak ve alt toprak topsoil and subsoil
toprak ve toprak soil and land
toprak çimentosu kullanımı ve toprak stabilize use of soil cement and soil stabilised
toprak ve toprak altı the soil and subsoil
iki toprak parçası two pieces of land
yazılı veya sözlü olsun veya olmasın tavsiye veya bilgi yok no advice or information, whether oral or written, obtained
garanti veya açık veya zımni veya satılabilirlik, uygunluk no warranty, express or implied, or merchantability, fitness
iki ve iki biraraya getir put two and two together
iki bin on iki two thousand and twelve
günde iki kez iki tablet alın take two tablets twice a day
iki bin on iki two thousand twelve
iki ve iki birlikte two and two together
iki ve iki koy put two and two
iki artı iki eşittir dört two plus two equals four
birlikte iki ve iki koydum i put two and two together