earth day

earth day teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth day dünya günü

earth day terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
earth overshoot day dünya aşınma günü
earth day celebration dünya günü kutlaması
happy earth day mutlu dünya günü
earth day network dünya günü ağı
the day the earth stood still dünyanın durduğu gün
in recognition of earth day dünya günü tanımak
on earth day dünya günü
last day on earth dünyadaki son gün
earth day 1970 1970 dünya günü
earth day fair dünya günü fuarı
earth's day dünya günü
world earth day dünya dünya günü
day after day günden güne
day by day günden güne
day in, day out gün içeri
day to day günden güne
day-by-day günden güne
day-to-day günden güne
live from day to day günden güne yaşamak
day in day out gün dışarı gün
day in and day out gün ve gün dışarı
from day to day günden güne
on a day to day basis bir günden güne
day to day basis gün ve gün bazında
day-to-day business günlük iş
day to day operations günlük işlemler
day-to-day management günlük yönetim
day to day life günden güne yaşam
day a day gün gün
day-to-day work günlük işler
day-to-day activities günlük aktiviteler
day to day running günden güne koşu
day-to-day lives günlük yaşamlar
all day every day bütün gün her gün
day-to-day affairs günlük işler
day-to-day issues günlük sorunlar
day by day basis gün be gün
in the day to day günden güne
day to day care günlük bakım
on a day to day bir günden güne
day-to-day banking günlük bankacılık
day-to-day tasks günden güne görevler
day-to-day decisions günlük kararlar
day to day living günden güne yaşam
a day-to-day basis günlük olarak
day-to-day needs günlük ihtiyaçlar
day-to-day functioning günlük işleyiş
day-to-day responsibilities günlük sorumluluklar
day-to-day business operations günlük iş operasyonları