earth closet

earth closet teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth closet toprak dolabı

earth closet terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
china closet çin dolabı
closet dolap
closet drama dolap draması
closet queen dolap kraliçesi
come out of the closet dolaptan çık
linen closet çamaşır dolabı
skeleton in the closet dolaptaki iskelet
walk-in closet gömme dolap
water closet tuvalet
wiring closet kablolama panosu
skeletons in the closet dolaptaki iskeletler
broom closet süpürge dolabı
storage closet depo dolabı
utility closet yardımcı dolap
coat closet elbise dolabı
walking closet yürüyüş dolabı
out of the closet dolap dışında
closet space dolap alanı
supply closet tedarik dolabı
prayer closet namaz dolabı
wardrobe closet dolap dolabı
hall closet salon dolabı
clothes closet elbise dolabı
built-in closet gömme dolap
janitorial closet kapıcı dolap
closet shelf dolap rafı
coming out of the closet dolaptan çıkıyor
server closet sunucu dolabı
large closet büyük dolap
closet door dolap kapısı
electrical closet elektrikli dolap
hallway closet koridor dolabı
a skeleton in the closet dolaba bir iskelet
came out of the closet dolaptan çıktı
closet bar dolap çubuğu
wall closet duvar dolabı
food closet yemek dolabı
space closet uzay dolabı
closet shelving dolap rafları
closet floor dolap kat
inside the closet dolabın içinde
double closet çift dolap
closet-like dolap gibi
kitchen closet mutfak dolabı
clothing closet giysi dolabı
closet cabinet dolap dolabı
ample closet space geniş dolap alanı
pantry closet kiler dolabı
dark closet karanlık dolap