a time when

a time when teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a time when olduğu zaman