a court of record

a court of record teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a court of record sicil mahkemesi