i accept all conditions

i accept all conditions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept all conditions bütün şartları kabul ediyorum

i accept all conditions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept all terms and conditions herein; buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul et;
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
accept terms and conditions şart ve koşulları kabul et
i hereby accept the terms and conditions şartlar ve koşulları kabul ediyorum
i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
i accept the following conditions aşağıdaki şartları kabul ediyorum
you must accept the general conditions genel şartları kabul etmelisin
accept general terms and conditions genel şart ve koşulları kabul et
you accept these terms and conditions. bu hüküm ve koşulları kabul ediyorsunuz.
tick to accept terms and conditions şartlar ve koşulları kabul etmek için işaretleyin
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
i have read and accept the conditions set out in belirtilen şartları okudum ve kabul ediyorum
we accept all major credit cards tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz
on condition that you accept all the terms contained içerdiği tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
only on the condition that you accept all of the terms sadece tüm şartları kabul etmeniz şartıyla
accept all obligations tüm yükümlülükleri kabul et
accept all invitations tüm davetleri kabul et
accept all major insurances tüm büyük sigortaları kabul et
accept no responsibility and disclaim all liability sorumluluk kabul etme ve tüm sorumlulukları reddetme
accept all terms tüm şartları kabul et
accept all responsibility for tüm sorumluluğunu kabul etmek
does not accept all the impositions tüm dayatmaları kabul etmiyor
accept at all hiç kabul et
under all conditions her koşulda
in all conditions her koşulda
all other terms and conditions diğer tüm şartlar ve koşullar
all conditions precedent tüm koşullar emsal
all weather conditions tüm hava koşulları
all conditions tüm şartlar
in all weather conditions tüm hava koşullarında
disclaims all warranties and conditions tüm garantileri ve koşulları reddeder
all terms and conditions tüm şartlar ve koşullar
match all conditions tüm şartlara uy
all prescribed conditions öngörülen tüm şartlar
provided that all conditions tüm şartlar şartıyla
disclaims all conditions tüm koşulları reddeder
satisfaction of all conditions tüm şartların yerine getirilmesi
the fulfilment of all conditions tüm şartların yerine getirilmesi
meet all these conditions tüm bu şartları yerine getir
hereby disclaim all warranties and conditions with regard to burada tüm garantileri ve şartları reddeder.
disclaim all warranties and conditions tüm garantileri ve koşulları reddetmek
all other conditions being equal diğer tüm koşullar eşit
under all market conditions tüm piyasa koşullarında
all other conditions diğer tüm koşullar
for all other conditions diğer tüm şartlar için
suitable for all conditions her koşul için uygun
having satisfied all the conditions tüm şartları yerine getirmiş olmak
fulfils all conditions tüm şartları yerine getirir
under all service conditions tüm servis koşulları altında
fulfill all the conditions tüm şartları yerine getirmek