i accept the following conditions

i accept the following conditions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept the following conditions aşağıdaki şartları kabul ediyorum

i accept the following conditions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept the following aşağıdakileri kabul et
please accept the following lütfen aşağıdakileri kabul et
accept the following methods of payment aşağıdaki ödeme yöntemlerini kabul et
accept the following payment methods aşağıdaki ödeme yöntemlerini kabul et
shall accept the following aşağıdakileri kabul eder
we accept the following aşağıdakileri kabul ediyoruz
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
accept terms and conditions şart ve koşulları kabul et
i hereby accept the terms and conditions şartlar ve koşulları kabul ediyorum
i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
you must accept the general conditions genel şartları kabul etmelisin
accept general terms and conditions genel şart ve koşulları kabul et
you accept these terms and conditions. bu hüküm ve koşulları kabul ediyorsunuz.
tick to accept terms and conditions şartlar ve koşulları kabul etmek için işaretleyin
i accept all conditions bütün şartları kabul ediyorum
accept all terms and conditions herein; buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul et;
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
i have read and accept the conditions set out in belirtilen şartları okudum ve kabul ediyorum
under the following conditions bu koşullar altinda
subject to the following conditions aşağıdaki şartlara tabi
operation is subject to the following two conditions işlem aşağıdaki iki koşula tabidir
the following conditions apply aşağıdaki koşullar geçerli
following conditions aşağıdaki koşullar
following terms and conditions aşağıdaki şartlar ve koşullar
according to the following conditions aşağıdaki şartlara göre
the following conditions are met aşağıdaki koşullar yerine getirildi
upon the following terms and conditions aşağıdaki şartlar ve koşullar üzerine
if the following conditions are met eğer aşağıdaki koşullar yerine getirilirse
meet the following conditions aşağıdaki şartları yerine getirmek
in accordance with the following conditions aşağıdaki şartlara uygun olarak
following conditions precedent emsal aşağıdaki koşullar
subject to the following conditions and limitations aşağıdaki şartlara ve kısıtlamalara tabi
subject to the following terms and conditions aşağıdaki şartlar ve koşullara tabi
the following terms and conditions apply aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir
if the following conditions exist eğer aşağıdaki koşullar mevcutsa
set the following conditions aşağıdaki koşulları belirle
following conditions occur aşağıdaki koşullar ortaya çıkıyor
provided that the following conditions aşağıdaki şartların sağlanması koşuluyla
meeting the following conditions aşağıdaki şartların yerine getirilmesi
i agree to the following conditions aşağıdaki şartları kabul ediyorum
the following conditions shall apply aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır
if the following conditions are satisfied aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda
pursuant to the following conditions aşağıdaki şartlara uygun olarak
the following conditions need to be fulfilled aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekiyor
as per the following conditions aşağıdaki şartlara göre
following normal conditions normal şartların ardından
therefore the following efficiency conditions are provided bu nedenle aşağıdaki verimlilik koşulları sağlanmıştır
review the following terms and conditions aşağıdaki şartları ve koşulları gözden geçirin
following conditions is true aşağıdaki koşullar doğrudur
following conditions are applicable aşağıdaki koşullar geçerlidir