rad

rad teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı