rad/s

rad/s teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı