rad.

rad. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı