labial hernia

labial hernia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labial hernia dudak fıtığı

labial hernia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anterior labial nerve ön labial sinir
anterior labial vein ön labial ven
inferior labial vein alt labial ven
labial dudak ünsüzü
labial artery labiyal arter
labial splint dudak ateli
labial vein labiyal ven
posterior labial nerve posterior labial sinir
posterior labial vein posterior labial ven
superior labial vein üstün labiyal ven
labial veneer dudak kaplama
labial adhesions labial adezyonlar
labial bow dudak yayı
labial surface labial yüzey
labial fusion labiyal füzyon
labial area labial alan
labial aspect dudak yönü
abdominal hernia karın fıtığı
barth's hernia barth fıtığı
bochdalek's hernia bochdalek & # x27; s fıtığı
béclard's hernia béclard & # x27; s fıtığı
cerebral hernia beyin fıtığı
cloquet's hernia cloquet fıtığı
complete hernia tam fıtık
congenital diaphragmatic hernia konjenital diyafragma hernisi
crural hernia fıtık fıtığı
diaphragmatic hernia diyafragma hernisi
epigastric hernia epigastrik herni
extrasaccular hernia kas dışı fıtık
fatty hernia yağ fıtığı
femoral hernia femur fıtığı
hernia fıtık
hesselbach's hernia hesselbach fıtığı
hiatal hernia hiatal herni
hiatus hernia hiatus hernisi
holthouse's hernia holthouse fıtığı
incarcerated hernia hapsedilmiş fıtık
incisional hernia ameliyat sonrası kesi yerinde oluşan fıtık
inguinal hernia kasık fıtığı
interstitial hernia interstisyel fıtık
irreducible hernia indirgenemez fıtık
ischiatic hernia ischiatic fıtığı
littre's hernia littre & # x27; s fıtığı
lumbar hernia bel fıtığı
obturator hernia obturator hernisi
pannicular hernia paniküler fıtık
paraperitoneal hernia paraperitoneal herni
parietal hernia parietal hernisi
perineal hernia perineal herni
reducible hernia indirgenebilir fıtık