labial artery

labial artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
labial artery labiyal arter