jade green

jade green teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jade green yeşim yeşili

jade green terimi için benzer kelimeler ve anlamları

green jade yeşil yeşim
burmese jade birmanya yeşim
jade yeşim taşı
jade plant yeşim bitkisi
mexican jade meksika yeşim
serpentine jade yılan gibi yeşim
vesuvianite jade vezüvyanit yeşim taşı
garnet jade garnet yeşim
gem jade mücevher yeşim
jade carvings yeşim oymalar
jade dragon snow mountain yeşim ejderha kar dağ
light jade hafif yeşim
jade jewelry yeşim takı
jade pendant yeşim kolye
jade stone yeşim taşı
greenstone jade yeşiltaş yeşim
jade glass yeşim cam
new jade yeni yeşim
jade dragon yeşim ejderha
pink jade pembe yeşim
the jade emperor yeşim imparatoru
fool's jade aptal yeşim
green, green grass yeşil, yeşil çimen
go green and save green yeşile git ve yeşili kurtar
green jobs green new york yeşil işler yeşil new york
african green monkey afrika yeşil maymun
apple green elma yeşili
back green geri yeşil
baggy green bol yeşil
beryl green beril yeşili
bethnal green bethnal yeşil
bice green yeşil yeşil
biscay green biscay green
blue-green mavi-yeşil
blue-green alga mavi-yeşil alg
blue-green algae mavi-yeşil algler
bottle green yeşil şişe
bowling green bowling yeşil
bowling on the green yeşil üzerinde bowling
bowling-green bowling yeşil
bowling-on-the-green bovling-on-the-yeşil
brilliant green parlak yeşil
cadmium green kadmiyum yeşil
chrome green krom yeşili
cobalt green kobalt yeşili
crown green taç yeşil
deep green koyu yeşil
emerald green zümrüt yeşili
fairy green peri yeşil
forest green orman yeşili