jade

jade teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jade yeşim taşı