jade plant

jade plant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jade plant yeşim bitkisi

jade plant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

burmese jade birmanya yeşim
jade yeşim taşı
jade green yeşim yeşili
mexican jade meksika yeşim
serpentine jade yılan gibi yeşim
vesuvianite jade vezüvyanit yeşim taşı
garnet jade garnet yeşim
gem jade mücevher yeşim
green jade yeşil yeşim
jade carvings yeşim oymalar
jade dragon snow mountain yeşim ejderha kar dağ
light jade hafif yeşim
jade jewelry yeşim takı
jade pendant yeşim kolye
jade stone yeşim taşı
greenstone jade yeşiltaş yeşim
jade glass yeşim cam
new jade yeni yeşim
jade dragon yeşim ejderha
pink jade pembe yeşim
the jade emperor yeşim imparatoru
fool's jade aptal yeşim
from plant to plant bitkiden bitkiye
air plant hava tesisi
aluminum plant alüminyum fabrikası
anchor plant çapa tesisi
apostle plant havari bitki
artillery plant topçu tesisi
assembly plant montaj fabrikası
batch plant toplu bitki
bead plant boncuk bitkisi
bedding plant yatak tesisi
bedding-plant yatak-bitki
bee plant arı bitkisi
beefsteak plant biftek tesisi
branch plant şube tesisi
cam plant kam bitki
caricature plant karikatür tesisi
cast-iron plant dökme demir tesisi
castor-oil plant hint yağı tesisi
century plant yüzyılda bitki
chenille plant şönil bitki
chinese lantern plant çin fener bitkisi
compass plant pusula fabrikası
cone plant koni tesisi
coral plant mercan bitki
corn plant mısır bitkisi
cup plant bardak fabrikası
cushion plant yastık tesisi
day-neutral plant gün nötr bitki