jacobite glass

jacobite glass teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobite glass jacobite glass

jacobite glass terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobite ingiltere kralı 2. james yanlısı
jacobite rebellion jacobite isyanı
glass-glass module cam-cam modülü
glass and glass products cam ve cam ürünler
a glass in glass detection cam algılamada bir bardak
amen glass amen cam
anglo-venetian glass anglo-venedik camı
antique glass antika cam
art glass sanat camı
aurene glass auren camı
bell glass fanus
bonnet glass kaput camı
bonnet-glass kaput cam
borosilicate glass borosilikat camı
bottle glass şişe camı
broad glass geniş cam
burmese glass birmanya camı
burning glass yanan cam
cameo glass minyatür cam
carnival glass karnaval camı
case glass kasa camı
cathedral glass katedral cam
cheval glass cheval glass
coaching glass koçluk camı
cocktail glass kokteyl bardağı
constable glass memur cam
cover glass kapak camı
cranberry glass kızılcık cam
crown glass taç camı
cupping glass çukurluğu cam
cut glass kesme cam
cylinder glass silindir camı
depression glass depresyon camı
dram glass büyük cam
dressing glass soyunma camı
favrile glass elverişli cam
field glass alan camı
figured glass figürlü cam
firing glass ateşleme camı
flashed glass parladı cam
flint glass çakmaktaşı cam
float glass şamandıra camı
foam glass köpük cam
hand glass el camı
invisible glass görünmez cam
joey glass joey cam
lace glass dantel camı
lead glass kurşun cam
lime glass kireç camı
liquid glass sıvı cam