jacobite

jacobite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobite ingiltere kralı 2. james yanlısı

jacobite terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobite glass jacobite glass
jacobite rebellion jacobite isyanı